29 września 2020 r. odbędzie się egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 29 września 2020 r. odbędzie się egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2, który dedykowany jest studentom Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału psychologii i Kognitywistyki, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Historii, Wydziału Archeologii, Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Nauk o Sztuce, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Socjologii, którzy zaliczyli lektorat na poziomie B2.2. w semestrze letnim 2020SL (mają wpisaną ocenę w systemie USOS).

Egzamin dedykowany jest także studentom III roku, którzy nie zaliczyli egzaminu certyfikacyjnego we wcześniejszych terminach. Student zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu. Wymagane jest przesłanie/dostarczenie zgody na warunkowe zaliczenie przedmiotu. 

Rejestracja na egzamin odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 17 września 2020 r. do 23 września 2020 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób, jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb). Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na godzinę rozpoczęcia egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest wcześniejsze podejście do egzaminu ustnego w terminach ustalonych na poszczególnych Wydziałach.

Podczas rejestracji na egzamin, na platformie ul.amu.edu.pl, student będzie miał możliwość wyboru, w jakim trybie podejdzie do egzaminu:

1) Egzamin w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski – usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki – usługi Microsoft Teams
i aplikacji Microsoft Forms.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery (kod rejestracji: 31-EGZ-2020SL-ZDAL-5, 31-EGZ-2020SL-ZDAL-6). 

2) Egzamin w formie bezpośredniej, dedykowanej studentom, którzy nie mają technicznych możliwości uczestniczenia w egzaminie w formie zdalnej poprzez Microsoft Teams oraz platformę Moodle. Egzamin będzie organizowany z zachowaniem reżimu sanitarnego w grupach nie większych niż 25 osób w salach wykładowych (kod rejestracji: 31-EGZ-2020SL-5)

Na egzamin należy pojawić się (forma bezpośrednia) lub zalogować do MS Teams / platformy Moodle (forma zdalna) ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać (forma bezpośrednia) lub mieć przy sobie (forma zdalna) legitymację studencką oraz dowód osobisty.

Na kilka dni przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, aby umożliwić studentom obeznanie się w nawigacji w teście.

UWAGA!

Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 29 września br. 

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się
z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie
sj.amu.edu.pl

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl (zakładka: Koordynatorzy ds. USOS)

Skip to content