Maciej Bether

By

W dniu 11 października2021 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy diagnozujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2021/2022. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów. Po zalogowaniu studenci widzą w...
1) BESTStudentGRANT, VI edycja (konkurs IDUB nr 032) – do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95%lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu...
Zapraszamy Studentów Wydziałów: Archeologii, Antropologii i Kulturoznawstwa (kierunek etnologia), Historii oraz Nauk o Sztuce do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2021/2022   Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów....
W ramach współpracy z Santander Universidades po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić studentów, doktorantów i pracowników do udziału w projektach rozwojowych.W jesiennej edycji Stypendiów Santander mogą Państwo postawić na rozwój kompetencji cyfrowych, językowych a także branżowych z zakresu marketingu, ekonomii, bankowości, liderstw itd.Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i aplikowanie. Obecnie trwają nabory na: Akademia...
Miasto przyzna nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione w latach 2020-2021 na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych. Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na...
Not vaccinated yet? Now you can do it for FREE! If you are an AMU international student and you would like to get vaccinated for COVID-19: Let us know by email, giving us your full name and your date of birth.After we check your status at AMU, we will give you instructions for registering at...
W dniu 13 października ruszyła I edycja konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT. Jest to konkurs grantowy, skierowany do studentów UAM II roku studiów licencjackich oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2020/2021 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2. Członkami zespołu badawczego mogą być osoby II i III roku studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich, posiadające status...
BESTStudentGRANT jest konkursem grantowym skierowanym do najlepszych studentów UAM pierwszego roku studiów licencjackich i jednolitych magisterskich, planujących realizację swoich pierwszych projektów badawczych. Jego celem jest zachęcenie studentów do podjęcia badań naukowych na początkowym etapie studiów. Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – 032 konkurs BESTStudentGRANT na realizację zadania 39: Wyszukiwanie...
1 2 3 16
Skip to content