Badanie fokusowe – 13 i 14 lipca. Zaproszenie dla studentek i studentów

Szanowni Państwo Studenci,

zwracam się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu fokusowym – wywiadzie monitorującym jakość kształcenia zdalnego na Wydziale Historii w bieżącym roku akademickim 2019/ 20 („Studiowanie na Wydziale Historii UAM, Edycja 2020”).

Udział w badaniu będzie anonimowy – na platformie MS TEAMS. W późniejszej transkrypcji nagranych wywiadów Państwa wypowiedzi będą anonimowe.

Do piątku 10 lipca czekamy na zgłoszenia 6 studentek/ studentów ostatnich roczników każdej specjalności na kierunku HISTORIA na obu stopniach studiów – z III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich. Każde spotkanie będzie prowadził moderator, będzie ono nagrywane.

Czas trwania spotkania – ok. 1,5 godz.

Poniżej terminy:

13 lipca, 10.00-11.30 – historia ogólna I stopień (6 studentów). Moderator: prof. Izabela Skórzyńska

zgłoszenia: izabela_skorzynska@tlen.pl, indygo@amu.edu.pl 

13 lipca, 12.00-13.30 – historia ogólna II stopień (6 studentów). Moderator: prof. Izabela Skórzyńska

zgłoszenia: izabela_skorzynska@tlen.pl, indygo@amu.edu.pl 

13 lipca, 14.00-15.30 – historia nauczycielska II stopień (6 studentów). Moderator: prof. Izabela Skórzyńska

zgłoszenia: izabela_skorzynska@tlen.pl, indygo@amu.edu.pl 

13 lipca, 16.00-17.30 – mediewistyka + wojskowość I stopień (6 + 6 studentów). Moderator: dr Karol Kościelniak

zgłoszenia: kkos@amu.edu.pl  

13 lipca, 18.00-19.30 – mediewistyka + wojskowość II stopień (6 + 6 studentów). Moderator: dr Karol Kościelniak

zgłoszenia: kkos@amu.edu.pl 

14 lipca, 10.00-11.30 – archiwistyka I stopień (6 studentów). Moderator: dr Magdalena Heruday-Kiełczewska

zgłoszenia: magdalena.heruday-kielczewska@amu.edu.pl 

14 lipca, 12.00-13.30 – archiwistyka II stopień (6 studentów). Moderator: dr Magdalena Heruday-Kiełczewska

zgłoszenia: magdalena.heruday-kielczewska@amu.edu.pl 

14 lipca, 10.00-11.30 – historia nauczycielska + polityka i media I stopień (6 + 6 studentów). Moderator: dr Mariusz Menz

zgłoszenia: mmenz@amu.edu.pl  

Z wyrazami szacunku

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza, Prodziekan Wydziału Historii ds. studenckich i kształcenia

Skip to content