BESTStudentGRANT

Szanowni Państwo,

w intranecie zamieszczony został komunikat dotyczący ogłoszenia dziewiętnastego konkursu ID-UB na realizację zadania 39: BESTStudentGRANT. Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów.

BESTStudentGRANT jest konkursem skierowanym do najlepszych studentów pierwszych lat studiów licencjackich i jednolitych magisterskich, planujących realizację swoich pierwszych projektów badawczych.

Zobacz więcej: https://uam.sharepoint.com/sites/ICentrum-Komunikatow/SitePages/Konkurs-nr-019-ID-UB—–.aspx

Skip to content