Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zawiadamiam, że 2 listopada otwarto dziesiąty konkurs ID-UB na realizację zadania 39: BESTStudentGRANT. Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów.

BESTStudentGRANT jest konkursem skierowanym do najlepszych studentów pierwszych lat studiów licencjackich i jednolitych magisterskich, planujących realizację swoich pierwszych projektów badawczych.

Budżet  konkursu wynosi 75 000 złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursów oraz terminów składania wniosków  można odnaleźć na  stronie Konkursu oraz w Intranecie: https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkurs-010.aspx
Przypominam także o ogłoszonym 28 października konkursie 009 w ramach zadania 34
ID-UB adresowanym do studentów I roku studiów II stopnia i studentów IV roku studiów jednolitych magisterskich. Konkurs umożliwia uzyskanie dofinansowania następujących działań:

  • indywidualnego projektu badawczego,
  • aktywnego udziału w konferencji naukowej (referat lub poster),
  • krótkiego krajowego lub międzynarodowego indywidualnego stażu badawczego.

Zapraszam do korzystania z możliwości oferowanych społeczności studenckiej w ramach projektu ID-UB.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor

Dear Members of the AMU academic community,

I am pleased to inform that the tenth „Initiative of Excellence – Research University” (ID-UB) project call – BESTStudentGRANT – opened on November 2nd.

The call concerns project action number 39: Searching for exceptionally gifted students and supporting talents by including them in scientific research from the first year of study.

BESTStudentGRANT is a grant call addressed to the best students of the first years of bachelor and single cycle master’s studies planning to embark on their first research projects.

The overall budget of the calls amounts to 75 000 PLN.

For information about call requirements and proposal submission deadlines see AMU website  and the AMU Intranet website: https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkurs-010.aspx

Let me also remind you that on October 28th the ninth project call addressed to AMU 1st-year MA-level students as well as 4th-year students of 5-year study programmes opened within Action 34. Its beneficiaries will receive funding for:

  • Individual research projects
  • Active conference participations (with papers or posters)
  • Short individual research internships in Poland and abroad.

I encourage you to explore these new funding options.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rector

Skip to content