Historia

Category

Szanowni Państwo Studenci, zwracam się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu fokusowym – wywiadzie monitorującym jakość kształcenia zdalnego na Wydziale Historii w bieżącym roku akademickim 2019/ 20 („Studiowanie na Wydziale Historii UAM, Edycja 2020”). Udział w badaniu będzie anonimowy – na platformie MS TEAMS. W późniejszej transkrypcji nagranych wywiadów Państwa wypowiedzi będą...
Szanowni Państwo, z uwagi na to, że w tym semestrze realizujemy zajęcia dydaktyczne w sposób zdalny, również ewaluacja zajęć dydaktycznych powinna odbyć się w takiej formie. Zwracam się do Państwa z prośbą o elektroniczne (wyjątkowo w tym semestrze) wypełnianie ankiet oceniających zajęcia. Są one dostępne w odpowiedniej zakładce w USOS.  Z wyrazami szacunku prof. UAM...
Dzień Historyka w Bibliotece Wydziału Historycznego UAM
Skip to content