Konkurs

Category

Miasto przyzna nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione w latach 2020-2021 na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych. Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na...
Szanowni Państwo, w imieniu Pani Prorektor prof. dr hab. Joanny Wójcik uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania kandydatów do wyróżnienia „Studencki Laur” zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 423/2014/2015 Rektora UAM z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnienia „Studencki Laur”  – w załączeniu.Równocześnie informuję, że w związku z organizacją roku...
Rada do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła drugą edycję konkursu o Nagrodę Rady do Spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Prace można zgłaszać do 30 czerwca br. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach wyższych z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce....
Szanowni Państwo, w intranecie zamieszczony został komunikat dotyczący ogłoszenia dziewiętnastego konkursu ID-UB na realizację zadania 39: BESTStudentGRANT. Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów. BESTStudentGRANT jest konkursem skierowanym do najlepszych studentów pierwszych lat studiów licencjackich i jednolitych magisterskich, planujących realizację swoich pierwszych projektów badawczych. Zobacz więcej: https://uam.sharepoint.com/sites/ICentrum-Komunikatow/SitePages/Konkurs-nr-019-ID-UB—–.aspx
W ramach projektu „UNIWERSYTET JUTRA II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” otwarty został także ogólnouczelniany konkurs na najlepsze programy studiów spośród nowych kierunków studiów oraz zmodyfikowanych istniejących kierunków studiów. Termin składania wniosków: 31 grudnia 2020 r.Rozstrzygnięcie konkursu: 31 stycznia 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu znajdują się w załącznikach.
Konkurs nr 9 dla studentów I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku studiów jednolitych magisterskich, w którym uzyskać można dofinansowanie na indywidualny projekt badawczy, aktywny udział w konferencji naukowej lub krótki krajowy lub międzynarodowy indywidualny staż badawczy. Termin składania wniosków: 18 listopada 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu oraz terminów znajdują się w...
IV Uczelniany Konkurs Plastyczny UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu „Studenckie impresje” 2020 – wydarzenie artystyczne online. Prezentujemy I Nagrodę ufundowaną przez JM Rektora UAM !         Na zdobywcę I Nagrody czeka już ROWER REKTORA UAM!  Jeden z najbardziej bezpiecznych środków lokomocji, szczególnie w tym trudnym czasie szalejącej pandemii. Cechuje go ciekawy design, „dostojny” kolor,...
Szanowni Państwo, Z przyjemnością zawiadamiam, że 2 listopada otwarto dziesiąty konkurs ID-UB na realizację zadania 39: BESTStudentGRANT. Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów. BESTStudentGRANT jest konkursem skierowanym do najlepszych studentów pierwszych lat studiów licencjackich i jednolitych magisterskich, planujących realizację swoich pierwszych projektów badawczych. Budżet...
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ogłasza konkurs imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego na najlepszą pracę magisterską na temat polskiej polityki zagranicznej Konkurs jest organizowany we współpracy z Fundacją imienia Krzysztofa Skubiszewskiego. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród studentów polskich uczelni wiedzy na temat pierwszego Ministra spraw zagranicznych odrodzonej RP prof. Krzysztofa Skubiszewskiego oraz założeń prowadzonej przezeń...
Zapraszamy na kolejną edycję IV Uczelnianego Konkursu Plastycznego UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu „Studenckie impresje” 2020 w ramach XXIII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który w tym roku odbywać się będzie w trybie online. Regulamin Formularz
1 2
Skip to content