Staż

Category

Grupa Compostela oferuje praktyki dla studentów trwające minimum 3 tygodnie (praktyki na miejscu: ‘in-person mobility’) lub 30 dni (praktyki wirtualne). Wysokość grantu wynosi 600 Euro. Studenci zainteresowani odbyciem stażu muszą do 16 kwietnia wysłać on-line (przez https://airtable.com/shriuxZNLoeNZCrlR) następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy on-lineCV po angielsku (w formacie Europass)zaświadczenie, że dana osoba jest studentem I, II lub...
Studiujesz?Chcesz poznać pracę dla miasta?Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na zimowe staże aplikuj do 1 marca! Etapy Programu Staży i Praktyk Studenckich: I    1 m-c praktyka bezpłatna (60 h)kwiecień 2021 II   3 m-ce staż płatny (180 h)maj – lipiec 2021 Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest: ✔ posiadanie statusu studenta jednolitych studiów...
Skip to content