Czerwcowa edycja konkursów NCN: Preludium, Opus, Pols

Szanowni Państwo! Przypominamy o ważnych dla studentów i doktorantów terminach:

 Terminy wewnętrzne do składania wniosków w czerwcowej edycji konkursów NCN: Preludium, Opus, Pols

W związku z naborem do 16.06.2020 r. wniosków projektowych w obecnie otwartych konkursach NCN Preludium, Opus i Pols (https://amu.edu.pl/pracownicy/centrum-wsparcia-projektow/aktualnosci-centrum-wsparcia-projektow/ncn-oglasza-konkursy-opus-19-i-preludium-19-oraz-nowy-konkurs-pols) CWP informuje, że ustalone zostały terminy wewnętrzne związane ze składaniem wniosków konkursowych na UAM:

CWP bardzo zachęca do możliwie szybkiego kontaktu z pracownikami Centrum w celu weryfikacji wniosku; z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków napływających pod koniec terminu ich składania brakuje czasu na wnikliwą i spokojną ocenę wniosku, co jest niekorzystne i dla kierownika projektu, i dla CWP;

do dnia 2.06.2020 r. kompletny wniosek musi zostać przekazany do pracownika CWP albo poprzez przesłanie mailem wniosku pobranego z systemu OSF w formie pliku PDF, albo poprzez dodanie pracownika CWP jako czytelnika lub redaktora pomocniczego wniosku w OSF; do tego dnia należy także przesłać do CWP formularz zgłoszenia projektu podpisany przez kierownika projektu i właściwego dziekana; w obecnej sytuacji epidemiologicznej zgoda dziekana może być wyrażona w formie mailowej i załączona do formularza przesłanego drogą elektroniczną;

do dnia 12.06.2020 r. kierownik projektu winien przekazać do CWP kompletny wniosek po uwzględnieniu proponowanych zmian w formie papierowej wydrukowany z systemu OSF po zablokowaniu wniosku oraz pobrane z systemu OSF podpisane przez siebie potwierdzenie złożenia wniosku (autor projektu); drogą mailową przekazuje do CWP potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika podmiotu (rektor).

Niedochowanie ww. wskazanych terminów może skutkować niezłożeniem wniosku przez UAM.

W załączniku znajdą Państwo niezbędne dane i formularz zgłoszenia wniosku, który trzeba przesłać wraz z wnioskiem do 02.06.Gdyby ktoś z Państwa potrzebował szkolenia, odbywają się one on-line, poniżej znajduje się link do informacji: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/doktoranci/granty-w-kwarantannie-szkolenia-dla-pracownikow-i-doktorantow

Adres Sekcji Operacyjnej Morasko (tutaj otrzymają Państwo wszelkie informacje na temat wniosków): morasko@amu.edu.pl

Formularz zgłoszenia projektu

Dane jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku

Skip to content