Odwołania od decyzji w sprawie stypendium rektora

Drogie Studentki i drodzy Studenci!

Po odebraniu decyzji stypendialnej (https://usosweb.amu.edu.pl/Instrukcja_odbioru_decyzji_stypendialnej.pdf), możecie Państwo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku, którego wzór znajduje się pod adresem: http://samorzad.amu.edu.pl/wzor-odwolania/

Proszę pamiętać, aby w odwołaniu umieścić numer decyzji. Odwołanie należy wydrukować i podpisać oraz zeskanować i w pliku, w formacie pdf, przesłać na adres: jaka@amu.edu.pl.  

Do wiadomości wysłanej z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (@st.amu.edu.pl), w terminie wskazanym w Pouczeniu decyzji, należy załączyć pliki PDF (każdy dokument w osobnym pliku) z:

  • odwołaniem,
  • kopią decyzji,
  • kopią Urzędowego Potwierdzenia Odbioru,
  • w zależności potrzeb – kopiami innych istotnych dla sprawy dokumentów.

Ww. dokumenty muszą być załącznikami do wiadomości – nie dopuszcza się udostępniania w formie linków do zewnętrznych zasobów.  

Szczegóły na: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow

Skip to content