Informacja dla studentów polonijnych studiujących na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową, mającą na celu wspomaganie i prowadzenie działalności na rzecz Polonii i Polaków za Granicą oraz podtrzymywanie więzi Polonii z Ojczyzną m.in. poprzez działania na rzecz młodych rodaków zamieszkałych na stałe za granicą, a także studiujących w naszym kraju.

Przy naszym Oddziale działa Klub Studentów Polonijnych (od 1993 r.) z siedzibą w Domu Polonii (Stary Rynek 51, który stara się skupiać młodzież polonijną studiującą w naszym mieście.

W drugiej połowie br., nasz Oddział planuje realizację zadania adresowanego zarówno do studentów polonijnych jak i do studentów polskich różnych uczelni, dlatego zależy nam na dotarciu z informacją o nas do jak największego grona studentów polonijnych.

Z wyrazami uszanowania

Dariusz Łukaszewski

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

DOM POLONII

Stary Rynek 51, 61-772 Poznań

Tel./fax. 61-853-19-61, tel. 61-852-71-21

e-mail” poznan@swp.org.pl

INFORMACJE

Skip to content