Uprzejmie informujemy, że 19 października br. na mocy rozporządzenia MNiSW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej, zostało ograniczone.

Zgodnie z art. 51 b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Zatem legitymacje, których ważność na mocy ww. przepisów ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada br., tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na 30 września 2020 r., pozostają ważne.

Komunikat w tej sprawie został zamieszczony na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii

Skip to content