Komunikat w sprawie zajęć

Szanowni Państwo,
zgodnie z Zarządzeniami Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 431/2019/2020 z 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UAM (https://bip.amu.edu.pl/…/pdf_file/0030/109659/Zarzadzenie-n…) i nr 432/2019/2020 z dnia 15 marca 2020 r., a także komunikatem Pani prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej (https://amu.edu.pl/…/informacje-dla-studentow-dot.-zawiesze…) zwracamy się z prośbą o stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących pracy ze studentami. Odwołane są odbywane dotąd w formie bezpośredniej (kontaktowej) zajęcia dydaktyczne, dyżury dziekańskie, konsultacje dla studentów oraz inne zebrania i spotkania. Pracownicy Biura Obsługi Studenta pracują w systemie zdalnym do odwołania. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Pani prorektor ds. studenckich prof. Bogumiła Kaniewska zaleca odbywanie ze studentami zajęć w formie zdalnej. Odpowiednie zarządzenie wyda w tej sprawie Pani prorektor prof. Beata Mikołajczyk. Już teraz jednak można w sprawie kształcenia zdalnego zwracać się do prof. Bogdana Hojdisa (hojdis@amu.edu.pl), dyrektora OWKO lub bezpośrednio do dr. Przemysława Kaszubskiego (przemka@amu.edu.pl), który w ramach projektu Uniwersytet Jutra pełni funkcję głównego administratora moodle i ma dostęp do większości instancji moodle na UAM.

Prosimy, aby na bieżąco sprawdzali Państwo komunikaty na stronach:

– Wydziału Historii: http://historia.amu.edu.pl/ 

– FB Biura Obsługi Studentów Collegium Historicum UAM https://www.facebook.com/Biuro-Obs%C5%82ugi-Student%C3%B3w-Collegium-Historicum-UAM-284787702124259/

– FB Wydziału Historii UAM https://www.facebook.com/WydzialHistoriiUAM/.

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza

Prodziekan Wydziału Historii UAM ds. studenckich i kształcenia

Skip to content