Biuro Obsługi Studentów Collegium Historicum

Koordynatorzy

Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus +

Koordynator Wydziałowy programu Erasmus + jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Dziekana do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu. Koordynator wydziałowy inicjuje i koordynuje zawieranie umów z partnerami zagranicznymi. We współpracy z koordynatorem uczelnianym informuje władze, pracowników i studentów wydziału o celach, możliwościach i zasadach organizacyjnych i finansowych programu Erasmus +. Bierze udział w procedurze kwalifikacji studentów na stypendia Programu, pomaga sporządzić porozumienie o programie studiów odbywanych w uczelni partnerskiej, zatwierdza, w porozumieniu z Dziekanem, program studiów oraz wykaz zaliczeń, podpisuje z wyjeżdżającym stypendystą umowę student-uczelnia. Kontakt z koordynatorem jest niezbędny w trakcie pobytu za granicą a także po powrocie ze stypendium. Koordynatorowi bowiem należy przedstawić wykaz przedmiotów zaliczonych w uczelni partnerskiej, by uzyskać zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą w uczelni macierzystej.

Wydział/Instytut Koordynator E-mail
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa (kierunek etnologia) dr Małgorzata Kowalska małgorzata.kowalska@amu.edu.pl
Wydział Archeologii dr Lidia Żuk lidkazuk@amu.edu.pl
Wydział Historii prof. UAM dr hab. Anna Tatarkiewicz ostia@amu.edu.pl
Wydział Nauk o Sztuce (Instytut Historii Sztuki) prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz pl@amu.edu.pl
Wydział Nauk o Sztuce (Instytut Muzykologii) prof. dr hab. Ryszard Golianek degol@amu.edu.pl

Administratorzy Wydziałowi zajmujący się sprawami Programu Erasmus+


Administrator Wydziałowy
wspomaga Koordynatora Wydziałowego w bieżącej obsłudze administracyjnej programu. Pośredniczy przy rekrutacji chętnych na wyjazd zagraniczny, prowadzi ewidencję stypendystów, pomaga w wypełnianiu niezbędnych dokumentów, w tym formularzy aplikacyjnych studenta. Administrator wydziałowy przechowuje dokumenty związane z pobytem studenta za granicą, przede wszystkim wyniki odbytych tam egzaminów i zaliczeń.

Administrator Wydziałowy E-mail Wydział Dyżury
mgr Ewa Jaździńska jazewa@amu.edu.pl Wydział Biologii Dziekanat ds. studenckich
mgr Maria Bączkowska marysiab@amu.edu.pl Wydział Chemii Dziekanat Wydziału Chemii
Anna Kolańczyk-Marszałek, Agnieszka Bobowska-Chełminiak annkol9@amu.edu.pl, agabob@amu.edu.pl Wydział Fizyki Dziekanat Wydziału Fizyki
Katarzyna Jasiewicz-Olędzka, Joanna Sokalska katarzyna.jaskiewicz-oledzka@amu.edu.pl, joanna.sokalska@amu.edu.pl Wydział Historii, Wydział Nauki o Sztuce, Wydział Archeologii dyżury wtorek 9.00-14.00 pokój 2.139
Izabela Krupińska izafil@amu.edu.pl Wydział Matematyki i Informatyki pokój B3-29, w godz. 9-14
mgr Joanna Siwiec erazmgeo@amu.edu.pl Wydział Geografii Społeczno-ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Pokój 042, w środy nieczynne
mgr Natalia Pastucha-Kala natalia.pastucha@amu.edu.pl Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Pokój 44
mgr Joanna Nowaczyńska nowaasia@amu.edu.pl Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii Budynek C, pokój 5
Katarzyna Hildebrandt-Wilk kasiah@amu.edu.pl Wydział Prawa i Administracji Pokój 8
mgr Michalina Kasprzak michalina.kasprzak@amu.edu.pl Wydział Studiów Edukacyjnych  
mgr inż. Małgorzata Heigelmann gosiah@amu.edu.pl Wydział Teologiczny pon.-piąt. g. 10-14:30 w pokoju pomocy materialnej
Skip to content