Odbiór legitymacji studenckich dla studentów I roku 1-2 października 2020 r.

Wszystkich studentów I roku studiów licencjackich Wydziału Archeologii, Wydziału Historii i Wydziału Nauk o Sztuce, chcących odebrać legitymację 1-2 października 2020 r. zapraszamy do Punktów Odbioru Legitymacji Biura Obsługi Studenta w Collegium Historicum na ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w Poznaniu w godzinach od 9-15.

Legitymacja będzie wydawana studentom, którzy w systemie USOSWeb  zatwierdzili:

1) ślubowanie,

2) oświadczenie dotyczące odpłatności,

3) klauzulę informacyjną RODO.

Możliwość zatwierdzania tych dokumentów w USOSWEBie jest dostępna od 28 września – prosimy o ich jak najszybsze zaakceptowanie.

Przypominamy, że istnieje również możliwość przesłania legitymacji pocztą – wszystkich chętnych do skorzystania z tej opcji proszę o kontakt mailowy z pracownikami Biura Obsług Studenta

Zgodnie z zaleceniami i wytycznymi organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy odbiorze legitymacji prosimy o zachowanie koniecznego dystansu i założenie maseczek.

Skip to content