Odkrycia na placu Kolegiackim: odsłonięto mur kolegiaty, znaleziono medalion z modlitwą

Na placu Kolegiackim wciąż pracują archeolodzy.

Trwa wielka przebudowa placu Kolegiackiego. Teren jest bardzo interesujący dla archeologów, dlatego nadzorują oni prace. Jednym z najistotniejszych odkryć specjalistów na tym terenie jest odsłonięcie muru kolegiaty, a konkretnie prezbiterium. – Wszystkie źródła podają, że na przełomie XVIII i XIX w kolegiata została doszczętnie rozebrana. Mieliśmy więc uzasadnione obawy, że nie znajdziemy dobrze zachowanych murów obwodowych świątyni. Choć swego czasu kolegiata była najwyższym kościołem w Polsce, do chwili obecnej nie zachowały się jej plany. Dlatego każdy szczegół pozwalający nam określić, w którym miejscu dokładnie się znajdowała, jest bezcenny. Ten mur cieszy nas szczególnie, bo prawdopodobnie wyznacza nam zasięg najważniejszej części kościoła: prezbiterium. To w nim stał ołtarz, w nim były też krypty najbardziej zamożnych patrycjuszy miejskich – bo należy pamiętać, że kolegiata była kościołem, w którym chowano tylko najważniejszych poznaniaków – tłumaczy prof. Marcin Ignaczak, który nadzoruje prace archeologów w tym miejscu.

Miejscy urzędnicy zdradzają, że by ułatwić archeologom prace teren wykopaliska został zadaszony. Dzięki temu specjaliści mogą bez przeszkód pracować w tym miejscu nawet podczas opadów deszczu.

Mur kolegiaty nie jest jedynym odkryciem archeologów. Znaleziono tu m.in. medalion prawdopodobnie z XVIII wieku, na którym można zobaczyć wezwanie – modlitwę do świętej Agaty. – To unikatowe znalezisko w tej części Polski. Wśród odkrytych obiektów jest też medalik z wizerunkiem Matki Boskiej (być może będący częścią różańca) i liczne monety – zdradzają urzędnicy.

Przebudowa placu Kolegiackiego trwa już prawie rok. Ma się zakończyć do końca 2020 roku. Jedną z atrakcji nowego placu będzie ekspozycja zabytków archeologicznych przez dwa przeszklone fragmenty posadzki. – Ekspozycja A skupiona będzie wokół Zegara Historii i będzie pokazywać między innymi fragment muru oraz symbolicznie przedstawiony dzwon z historycznym sercem. Ekspozycja B pozwoli poznaniakom oglądać kamienne ciągi piesze zbiegające się u progu jednego z wejść do kolegiaty oraz fragment barokowej posadzki.

Urzędnicy przypominają, że plac Kolegiacki jeszcze przed rozpoczęciem przebudowy był dokładnie badany przez archeologów. Wówczas odsłonięto 25% powierzchni kościoła, który kiedyś tu stał. – W liczącej 720 m2 przestrzeni odkryto ok 16 000 zabytków oraz 715 obiektów, pozyskano także 476 próbek (m.in. muszle, tkaniny, skóry, zaprawy ze śladami malowanych obrazów). W reliktach dawnego kościoła odsłonięto pozostałości 3000 grobów, a szacunki wskazują, że pod powierzchnią placu znajdować się mogło ich łącznie ok. 6000.

Autor: KaT

Zródło: https://epoznan.pl/news-news-103022-odkrycia_na_placu_kolegiackim_odslonieto_mur_kolegiaty_znaleziono_medalion_z_modlitwa

Skip to content