Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Ustalono organizację roku akademickiego 2020/2021. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.

Ustala się następujące elementy organizacji roku akademickiego 2020/2021:

1 października 2020 r.Inauguracja roku akademickiego
14 października 2020 r.Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku studiów „Dzień studenta I roku”
I semestr (zimowy) 
15 października 2020 r. – 11 lutego 2021 r.okres zajęć dydaktycznych
23 grudnia 2020 r. – 3 stycznia 2021 r.wakacje zimowe
12 – 28 lutego 2021 r.zimowa sesja egzaminacyjna/przerwa międzysemestralna
II semestr (letni) 
1 marca – 23 czerwca 2021 r.okres zajęć dydaktycznych
1 – 6 kwietnia 2021 r.wakacje wiosenne
24 czerwca – 7 lipca 2021 r.letnia sesja egzaminacyjna
8 lipca – 31 sierpnia 2021 r.wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)
1 – 26 września 2021 r.sesja egzaminacyjna

Ponadto:

  1. W roku akademickim 2020/2021 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada 2020 r., 12 maja 2021 r. (Dzień Sportu), z uwzględnieniem ust. 2.
  2. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauki Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.
  3. W dniu 23 maja 2021 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Powyższe informacje  są dostępne także w Zarządzeniu Rektora oraz na https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/organizacja-studiow

Skip to content