Praktyki psychologiczno-pedagogicznych w szkole ponadpodstawowej

Szanowni Państwo,

Humanistyka w szkole – Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie rok I

W związku z stanem pandemii i nauczaniem zdalnym w szkołach nie zostały zrealizowane praktyki psychologiczno-pedagogicznych w szkole podstawowej. Podczas tych praktyk ważna jest możliwość doskonalenia swoich umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktów z uczniami oraz obserwacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W sytuacji braku bezpośredniego kontaktu z dziećmi realizacja tych celów jest niemożliwa.
Praktyki psychologiczno-pedagogiczne zostają przeniesione na rok akademicki 2020/2021 (semestr zimowy).

Historia, specjalizacja nauczycielska, rok I, stopień II

W związku z stanem pandemii i nauczaniem zdalnym w szkołach, nie zostały zrealizowane praktyki psychologiczno-pedagogicznych w szkole ponadpodstawowej. Podczas tych praktyk ważna jest możliwość doskonalenia swoich umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktów z uczniami oraz obserwacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W sytuacji braku bezpośredniego kontaktu z młodzieżą realizacja tych celów jest niemożliwa.
Praktyki psychologiczno-pedagogiczne zostają przeniesione na rok akademicki 2020/2021 (semestr zimowy) a wraz z nimi przedmiot: Laboratorium pedagogiczne cz.2 – ewaluacja praktyk w szkole ponadpodstawowej.

dr Justyna Strykowska-Nowakowska
koordynator praktyk psychologiczno-pedagogicznych

Skip to content