REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY B2 dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskichw okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia COVID-19

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 r.godz. 10.00 odbędzie się egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2, który dedykowany jest studentom III roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich. Rejestracja na egzamin odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 9 czerwca 2020 r. do 17 czerwca 2020 r.(logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb).

Podczas rejestracji na egzamin,na platformie ul.amu.edu.pl, student będzie miał możliwość wyboru, w jakim trybie podejdzie do egzaminu:

  1. Egzamin w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery (kod rejestracji: 31-EGZ-2020SL-ZDALNY).
  2. Egzamin w formie bezpośredniej, dedykowanej studentom, którzy nie mają technicznych możliwości uczestniczenia w egzaminie w formie zdalnej poprzez Microsoft Teams. Egzamin będzie organizowany z zachowaniem reżimu sanitarnego w grupach nie większych niż 25 osób w salach wykładowych (kod rejestracji: 31-EGZ-2020SL).

Na egzamin należy pojawić się(forma bezpośrednia) lub zalogować do MS Teams (forma zdalna) ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać (forma bezpośrednia) lub mieć przy sobie (forma zdalna) legitymację studencką oraz dowód osobisty.

UWAGA! Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 24 czerwca br.

Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny, który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu. Wymagane jest przesłanie/dostarczenie zgody na warunkowe zaliczenie przedmiotu.

Szczegółowy regulamin przeprowadzenia egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego oraz informacje odnośnie wymagań technicznych zostaną udostępnione na stronie internetowej Studium: sj.amu.edu.pl.

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl (zakładka: Koordynatorzy ds. USOS)

Skip to content