Rejestracja na przedmioty w USOS dla Wydziału Historii

WYDZIAŁ HISTORII UAM

ROK AKADEMICKI 2020/21 – SEMESTR ZIMOWY

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY w USOS

I rok studiów – wszystkie kierunki studiów I i II stopnia:

TERMIN: 15.10.2020, godz. 6.00 – 25.10.2020, godz. 23.59

UWAGA: rejestracja w USOS została już dla Państwa dokonana odgórnie na wszystkie zajęcia kursowe. Zostali już Państwo zapisani do grup zgodnych z podziałem alfabetycznym. Samodzielna rejestracja obejmuje w przypadku studentów I stopnia jedynie zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęcia do wyboru (wykłady monograficzne). W przypadku studentów II stopnia – rejestracja tylko na wykład monograficzny i język nowożytny.

II i III rok studiów I stopnia, II rok studiów II stopnia – wszystkie kierunki studiów

TERMIN: 12.10.2020, godz. 6.00 – 25.10.2020 r., godz. 23.59

UWAGA: samodzielna rejestracja w USOS na wszystkie przedmiotu kursu podstawowego i zajęcia fakultatywne (wykłady monograficzne, ścieżki międzyprzedmiotowe, ścieżki międzyprzedmiotowe językowe oraz wykłady mistrzowskie).

***

III rok studiów I stopnia i STUDIA II STOPNIA

ZAPISY NA SEMINARIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

TERMIN: 12.10.2020, godz. 6.00 – 31.10.2020, godz. 23.59

UWAGA: na zapisy poza wskazanym terminem, będzie wymagana zgoda prodziekana ds. studenckich (w ramach obowiązujących limitów).

Skip to content