Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych specjalistycznych.

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 19 lutego 2021 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego na semestr letni 2020/2021 dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 7 marca 2021 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

  • Wydział Prawa i Administracji – kierunek Prawo9.00 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat oraz studentów, którzy kontynuują lektorat języka specjalistycznego w semestrze letnim)
  • Wydział Psychologii i Kognitywistyki – kierunek Psychologia – 9.30 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego. Studenci, którzy będą kontynuować lektorat języka specjalistycznego zostaną przepisani do grup na semestr letni przez Koordynatorów ds. USOS SJ UAM)
  • Wydział Teologiczny – kierunek Teologia – 10.00 (dotyczy studentów 3 roku, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego)
  • Wydział Matematyki i Informatyki10.30
  • Wydział Archeologii – 11.00
  • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – dla kierunków 3 semestralnych (Geoinformacja, Geologia, Kartografia i Geomatyka) – 11.30
  • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – dla kierunków 3 semestralnych (Gospodarka Przestrzenna) – 11.30
  • Wydział Fizyki – kierunek Aplikacja Internetu Rzeczy – 12.00

UWAGA:

Studenci pozostałych kierunków, którzy rozpoczęli lektorat języka specjalistycznego
w semestrze zimowym 2020/2021 nie rejestrują się na platformie ul.amu.edu.pl. Zostaną przepisani przez Koordynatorów ds. USOS z ramienia SJ UAM do tych samych grup co
w semestrze zimowym.

Studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (kontynuacja lektoratu ze studiów I stopnia).

Studenci studiów jednolitych magisterskich otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 zapisują się na wybrany język według poniższego schematu:

– studenci kierunków Prawo, Psychologia, Teologia, którzy w semestrze zimowym 2020/2021 ukończyli lektorat na poziomie B22

– studenci kierunku Prawo, którzy w semestrze zimowym 2020/2021 zaliczyli pierwszy semestr lektoratu języka specjalistycznego.

Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS)

UWAGA:

Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

1. mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

2. mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl, pokój 317, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Neofilologii, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

3. mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, moniwa@amu.edu.pl, pokój 324, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Historii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Archeologii.

4. mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 324, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Chemii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Filozoficzny, Wydział Socjologii, Wydział Matematyki i Informatyki.

5. mgr Agnieszka Chochulska , tel. 61 829 29 46, agnieszka.chochulska@amu.edu.pl, pokój 325, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Fizyki, Wydział Anglistyki, Wydział Teologiczny. 

Skip to content