Rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 29 września 2021 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 10 października 2021 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

Wydział Anglistyki – 9.00

Wydział Biologii – 9.30

Wydział Chemii – 10.00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej,

Wydział Matematyki i Informatyki – 10.30

Wydział Fizyki – 11.00

Wydział Historii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.00

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 12.30

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.00

Wydział Prawa i Administracji – 13.30

Wydział Teologiczny – 14.00 Wydział Neofilologii – 14.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 24 września 2021 r.

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany przez Wydział. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii) – kontynuacja lektoratu realizowanego na studiach I stopnia.

Studenci studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (kierunek: Psychologia) otrzymują żeton na lektorat języka specjalistycznego LEK-SPEC-B2 po zaliczeniu lektoratu na poziomie B2.2 lub po zaliczeniu lektoratu ogólnojęzykowego na podstawie zewnętrznego certyfikatu (studenci, którzy rozpoczęli lektorat języka specjalistycznego w semestrze 2021SL nie biorą udziału w rejestracji – zostaną przepisani do grup przez Koordynatora).

Studenci studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (kierunek: Prawo) otrzymują żeton na lektorat z języka specjalistycznego LEK-SPEC-B2:

– po zaliczeniu w semestrze letnim 2020/2021 lektoratu na poziomie B2.2,

– po zaliczeniu w semestrze letnim 2020/2021 lektoratu języka specjalistycznego (rejestracja na drugi semestr lektoratu),

– po zaliczeniu w semestrze letnim 2020/2021 lektoratu języka ogólnego na podstawie zewnętrznego certyfikatu.

UWAGA: Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji.

mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Neofilologii.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, parycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa , Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl (zakładka zasady uczęszczania na lektorat).

Skip to content