Studiujesz? Chcesz poznać pracę dla miasta? Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na zimowe staże. Aplikuj do 1 listopada!

Etapy Programu Staży i Praktyk Studenckich:

Etap I:   1 miesiąc – praktyka bezpłatna (60 h) grudzień 2020

Etap II:  3 miesiące – staż płatny (180 h) styczeń – marzec 2021

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

✔       posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) – dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych

✔       studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału/jednostki

✔       wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na www.poznan.pl/mim/staz/

W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ ORAZ W TROSCE O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO, REALIZACJĘ EDYCJI UZALEŻNIAMY OD NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYCH, OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH. 

Skip to content