„Studencki Laur” – konkurs dla wyróżniających się studentów

Szanowni Państwo, w imieniu Pani Prorektor prof. dr hab. Joanny Wójcik uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania kandydatów do wyróżnienia „Studencki Laur” zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 423/2014/2015 Rektora UAM z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnienia „Studencki Laur”  – w załączeniu.
Równocześnie informuję, że w związku z organizacją roku akademickiego 2020/2021 student wytypowany do wyróżnienia zobowiązany jest uzyskać zaliczenie roku studiów do dnia 7 lipca br.
Wniosek i wykaz zbiorczy (bez załączników!) aktywności i osiągnięć naukowych studenta należy złożyć w formie papierowej do prodziekan ds. studenckich i kształcenia w terminie do 8 lipca br. 

Zarządzenia Nr 423/2014/2015

Wzór wniosku

Skip to content