Study@research

Konkurs nr 9 dla studentów I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku studiów jednolitych magisterskich, w którym uzyskać można dofinansowanie na indywidualny projekt badawczy, aktywny udział w konferencji naukowej lub krótki krajowy lub międzynarodowy indywidualny staż badawczy.

Termin składania wniosków: 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu oraz terminów znajdują się w Intranecie:

https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkurs-009.aspx

Skip to content