Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2020/2021

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2020/2021.

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

1. Podanie.

2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.

3. Wniosek o stypendium (formularze w załączeniu).

4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze w załączeniu).

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adres e-mailowy Biura Obsługi Studenta jaka@amu.edu.pl (termin złożenia dla studentów określa Wydział)

Wydział Archeologii do 18 maja 2021

Wydział Historii do 18 maja 2021

Wydział Nauk o Sztuce do 18 maja 2021

Instytut Etnologii do 18 maja 2021

Załączniki do pobrania

Skip to content