Stypendia im. dr. Jana Kulczyka – rok akademicki 2021/2022

Zapraszamy Studentów Wydziałów: Archeologii, Antropologii i Kulturoznawstwa (kierunek etnologia), Historii oraz Nauk o Sztuce do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2021/2022  

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.  

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:  

1. Podanie.  

2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.  

3. Wniosek o stypendium (formularze w załączeniu).  

4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze w załączeniu).  

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adres e-mail: jaka@amu.edu.pl do dnia 15 listopada 2021 roku. Skany prosimy przesyłać w jednym pliku.

Wniosek

Wniosek – EN

Oświadczenie

Skip to content