Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów – obywateli Ukrainy

Drogie Studentki i drodzy Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, którzy są obywatelami Ukrainy,do 11 czerwca, w Biurze Obsługi Studentów Collegium Historicum (drogą mailową, na adres: jaka@amu.edu.pl) mogą Państwo złożyć wniosek o Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – obywateli Ukrainy. 

Szczegółowe informacje: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/pomoc-dla-studentow-z-ukrainy

Przypominamy obowiązujące zasady:

– sytuacja materialna rodziny ustalana jest na podstawie zaświadczeń Służby Fiskalnej Ukrainy o dochodach uzyskanych przez studenta i członków rodziny w 2019 roku

– jeżeli student ubiegał się o stypendium socjalne, wykorzystamy będące w naszym posiadaniu dane i dokumenty,- jeżeli zostały uzyskane dochody na obszarze Polski, studentprzedstawia zaświadczenia polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych przez studenta i członków rodziny w 2019 roku

– jeżeli student ubiegał się o stypendium socjalne, wykorzystamy będące w naszym posiadaniu dane i dokumenty,- w przypadku niepełnoletniego i pełnoletniego rodzeństwa (do ukończenia 25. roku życia) uczącego się/studiującego, należy dostarczyć zaświadczenia szkolne/uczelniane go dotyczące

– jeżeli student ubiegał się o stypendium socjalne, wykorzystamy będące w naszym posiadaniu dane i dokumenty.

W przypadku studentów starszych lat podstawą rozpatrywania wniosków będzie wyłącznie średnia ustalana jak w przypadku stypendium rektora, w związku z czym są oni zwolnieni z przygotowywania i dostarczenia dokumentów, o których mowa wyżej. 

W razie pytań prosimy o kontakt:
Katarzyna Jasiewicz-Olędzka
Biuro Obsługi Studentów Collegium Historicum
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
tel. + 48 (61) 8291361

Skip to content