Test diagnozujący – obowiązkowy, mający na celu określenie poziomu biegłości językowej, dostępny będzie od 2 do 22 listopada 2020 r.  Wykonanie testu jest możliwe po zalogowaniu (logowanie jak do systemu USOS) na stronie: http://testyjęzykowe.amu.edu.pl

Test poziomujący – obowiązkowy, mający na celu określenie poziomu znajomości języka obcego
i przyporządkowanie studenta do odpowiedniej grupy (A2, B1, B2.1, B2.2), dostępny będzie od 21 grudnia 2020 r.  do 31 stycznia 2021 r.  Wykonanie testu jest możliwe po zalogowaniu (logowanie jak do systemu USOS) na stronie: http://testyjęzykowe.amu.edu.pl

  Po wykonaniu testu poziomującego studentowi zostanie przypisany żeton na odpowiednim poziomie, za pomocą którego dokona rejestracji na zajęcia z nauki języka obcego.

Skip to content