Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Uprzejmie informujemy, że Sekcja Spraw Studenckich przyjmuje wnioski studentów w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego wyłącznie w formie elektronicznej.

Przy tej okazji pragniemy przypomnieć, że uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

  1. ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, np. umowa o pracę, umowa zlecenie,
  2. nie ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, przy czym do ukończenia 26 lat obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych.

Na stronie głównej serwisu USOSweb są dostępne szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego studentów, w tym wniosek z załącznikami: https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

Skip to content