Wiosenny nabór na staże w Urzędzie Miasta Poznania

Studiujesz?Chcesz poznać pracę dla miasta?
Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na zimowe staże

aplikuj do 1 marca!

Etapy Programu Staży i Praktyk Studenckich:

I    1 m-c praktyka bezpłatna (60 h)kwiecień 2021

II   3 m-ce staż płatny (180 h)maj – lipiec 2021

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

✔ posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) – dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych

✔ studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału/jednostki

✔ wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 1 marca br.

na www.poznan.pl/mim/staz/

W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ ORAZ W TROSCE O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO, REALIZACJĘ EDYCJI UZALEŻNIAMY OD NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYCH, OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH

Skip to content