Wybór specjalności na kierunku HISTORIA

Zgodnie z zasadami rekrutacji wprowadzonymi w bieżącym roku akademickim, studenci I roku studiów licencjackich i magisterskich na kierunku HISTORIA są zobowiązani do wyboru specjalności od drugiego semestru 2020/21. Wybór specjalności będzie dostępny jako rejestracja na przedmiot pod nazwą „Deklaracja wyboru specjalności” i kodzie 18-Deklaracja-11h2, który znajdować się będzie w grupie o nazwie „Deklaracja wyboru specjalności” i kodzie 18DLDU-2021-DS-11. 
Wyboru specjalności będzie można dokonać od 18.01.2021 godz 6:00 do 27.01.2021 godz. 23.59. Po zakończeniu wyboru specjalności, celem sprawnego przeprowadzenia procesu rejestracji na zajęcia, wszystkie osoby, które dokonały wyboru otrzymają automatycznie warunkowe zaliczenie 1. semestru i zostaną przeniesione na semestr 2. odpowiedniej specjalności. 
Po zakończeniu sesji zimowej osoby, które pomyślnie zaliczą 1. semestr otrzymają „normalne” zaliczenie etapu i rozpoczną 2. semestr. Pozostałe osoby (zależnie od sytuacji) zostaną albo skreślone z listy studentów z racji niezaliczenia sesji, albo ją przedłużą czy wystąpią z wnioskiem o warunkowe powtarzanie przedmiotu. 

Termin rejestracji na zajęcia po zapisaniu się na wybraną specjalność: od 18.02.2021 godz. 6:00 do 27.02.2021 godz.23:59 

UWAGA: brak wyboru specjalności będzie traktowany jako niepodjęcie studiów i spowoduje skreślenie z listy studentów WYKAZ SPECJALNOŚCI – studia licencjackie: https://historia.amu.edu.pl/dla-kandydata/studia-licencjackie-i-stopnia

 • historia ogólna (bez specjalności)
 • historia nauczycielska
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • mediewistyka
 • polityka i media
 • wojskowość 

WYKAZ SPECJALNOŚCI – studia magisterskie: https://historia.amu.edu.pl/dla-kandydata/studia-magisterskie-ii-stopnia

 • historia ogólna (bez specjalności)
 • nauczycielska (tylko dla studentów kontynuujących tę specjalność po I stopniu studiów)
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • mediewistyka
 • polityka i media
 • wojskowość
 • kultura klasyczna

UWAGA!!! specjalność NAUCZYCIELSKĄ na studiach magisterskich mogą wybrać jedynie ci studenci, którzy wcześniej ukończyli specjalność NAUCZYCIELSKĄ lub kierunek Humanistyka w Szkole po studiach licencjackich. Tylko pięcioletnie studia (3 + 2) na specjalności NAUCZYCIELSKIEJ dają możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania historii w szkole podstawowej i średniej.

Skip to content