Zamów skan w Bibliotece Collegium Historicum

W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną i zamknięciem Biblioteki, do odwołania zostaje uruchomiona usługa zamawiania kopii elektronicznych z zasobów BCH.

Usługa jest adresowana do pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Archeologii, Wydziału Historii, Wydziału Nauk o Sztuce oraz Instytutu Antropologii i Etnologii.

Ogólne zasady składania zamówień:

1 – zamówienia przyjmowane są na adres e-mail biblioteki bibhis@amu.edu.pl.

2 – zgłoszenie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne tj. w przypadku:

– fragmentu książki (tylko ze statusem dostępna): autor, tytuł, rok wydania, zakres stron, sygnaturę oraz sygnaturę lokalną książki z katalogu on-line;

– artykułu z czasopisma: tytuł czasopisma, rok wydania, numer czasopisma, autor i tytuł artykułu, zakres stron, sygnaturę czasopisma z katalogu on-line;

3 – limit jednego zamówienia nie powinien przekraczać 30 stron skanu;

4 – zamówienia będą realizowane wg kolejności wpływów, jednak z uwzględnieniem możliwości technicznych i personalnych;

5 – przed wysłaniem zamówienia należy pamiętać o sprawdzeniu dostępu do publikacji w zasobach zdalnych. Publikacje dostępne on-line nie będą skanowane.

Biblioteka zastrzegają sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli jest ono niezgodne z prawem, ma służyć celom komercyjnym lub przekracza możliwości techniczne biblioteki.

Obsługujemy wyłącznie zamówienia przysłane pocztą elektroniczną z domeny amu.edu.pl.

Skip to content